امانت آیندگان

امانت آیندگان

طبق تحقیقات سازمان ملل تا سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد از کشورها در خطر جدی بحران آب قرار می گیرند؛ ۱۸ کشور از این آمار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند و این بدین معنی است که اگر برای حل این بحران چاره‌ای اساسی نیاندیشیم می‌تواند زمینه ساز جنگ‌های پنهان و چه بسا بروز جنگ‌های نظامی شود‌… .

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.