بررسی شرکت های دانش بنیان از منظر علوم انسانی

بررسی شرکت های دانش بنیان از منظر علوم انسانی

فیلم کامل هشتاد و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور احمد فضلوی (مدیر ارتباطات و توسعه ی مرکز رشد و تعالی کوثر) و اکبر محمدی (پژوهشگر علوم اجتماعی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.