برنامه مواضع بهشتی

برنامه مواضع بهشتی

شهید بهشتی را آنطور که شایسته است باید شناخت؛ او چگونه می اندیشید؟ نظرات او در حوزه عدالت، آزادی ها اجتماعی، تعلیم و تربیت، ارکان اصلی نظام اجتماعی، نهاد و نهادسازی چه بود؟

قسمت اول : معمار حقوقی قانون اساسی / معلم نسل انقلاب دکتر محسن اسماعیلی  ببینید…

قسمت دوم : تعلیم و تربیت انسان از نگاه شهید بهشتی با حضور حجت الاسلام ذوعلم ببینید…

قسمت سوم : نهاد و نهاد ساز ی در اندیشه شهید بهشتی با حضور امیر خوراکیان ببینید…

قسمت چهارم : آزادی های اجتماعی در نگاه شهید بهشتی با حضور دکتر احدیان ببینید…

قسمت پنجم : عدالت در نگاه شهید بهشتی با حضور حجت الاسلام سیدعباس نبویان ببینید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.