جوان‌گرایی یا انحصار گرایی

جوان‌گرایی یا انحصار گرایی

آیا ورود ادوار جنبش دانشجویی به نهاد های اقتصادی تجربه موفقی بوده است؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت صدم برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.