دانشگاه زنگ زده

دانشگاه زنگ زده

طرح های ایدیولوژیک برای دانشگاه ها و بحث مرجعیت علمی با نگاه به چه دورانی است؟

آیا این طرح های مطرح شده برای دانشگاه ها پاسخگوی نیاز های امروزی است؟

نمایندگان تشکل های دانشجویی در اینباره چه می گویند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهل و هشتمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.