در جستجوی حکمرانی خوب

در جستجوی حکمرانی خوب

حکمرانی خوب یک وضعیت مطلوب است که گفتگو درباره آن در نهادهای اندیشه ورز و سیاستگذار داغ است اما این نوع از حکمرانی چه ابعاد، الزامات و نکاتی دارد؟ آیا مردم در حاکمیت این نوع حکمرانی دارای نقش هستند یا حقوقی که باید حکمرانان برای آنها فراهم آورند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهل و دومین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.