رساله ای برای دانشجو

رساله ای برای دانشجو

فضای دانشجویی نیاز به یک رساله ی فکری و اندیشه ای دارد تا راهنمای تشکل ها و فعالان دانشجویی باشد. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در این زمینه چه ظرفیت ها و قابلیت هایی دارد و نسبت تشکل ها با آن چیست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.