صوت نشست بررسی ورود زودهنگام فعالین دانشجویی به عرصه حاکمیت

صوت نشست بررسی ورود زودهنگام فعالین دانشجویی به عرصه حاکمیت

موعد مناسب برای ورود نسل جدید به ساختارهای اجرایی کشور چه زمانی است؟
آیا با هویت سازی بر روی صندلی می توان کشور را مدیریت کرد؟
با وجود جوان گرایی کاریکاتوری، فرهنگ ستایش گری و رزومه سازی عریان، می توان به موفقیت نسل جوان در عرصه حکمرانی کشور امید داشت؟

صوت یکصدمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع «بررسی ورود زودهنگام فعالین دانشجویی به عرصه حاکمیت» با حضور محمدرضا محمدی و محمد حسین اصغریان را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.