صوت نشست عصر دیجیتال؛ ماهیت و ویژگی ها

صوت نشست عصر دیجیتال؛ ماهیت و ویژگی ها

در این برهه از زمان توسعه دیجیتالی از یک طبقه اجتماعی یا یک حوزه جغرافیایی فراتر رفته و به یکی از اجزا جدا‌نا‌پذیر از زندگی بشر تبدیل شده است. در حال حاضر بر مبنای فناوری، تحولات بنیادین در حال رخداد است که بر اساس آن همه امور جامعه تغییر می‌کنند، در نتیجه این تغییرات فناوری در عمل؛ حکمرانی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کنترل برامور کمتر میشود. به عبارت دیگر عرصه حکمرانی در حال تغییر است و امور فناورانه وارد این عرصه شده است.

در راستای همین تغییرات فناوری مفاهیم نیز معنای جدیدی می‌گیرند، برای نمونه مفهوم مالکیت، استقلال و اقتصاد دگرگون می‌شود. هوش مصنوعی نیز قدرت خاصی دارد که در تمام ابعاد حکمرانی، جنگ‌ها و ارتباطات جمعی نقش آفرینی می‌کند، در این بستر مفاهیم اخلاقی و فقهی نیز تغییر می‌کنند و در عمل محیط متاورسی ایجاد میشود.

حال باید به این نکته توجه کرد که در چنین محیطی، فقه و اخلاق چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. هوش مصنوعی همه ابعاد بشری را تحت تاثیر قرار داده و حتی دیپلماسی خاصی برای دوره دیجیتال شکل گرفته است در واقع هوش مصنوعی باعث شده که تغییرات زیادی در جامعه ایجاد بشود تا جایی که باعث میشود در معنای بسیاری از مفاهیم تامل کنیم که در حال حاضر آیا دارای معنای قبلی هستند یا با توجه به تغییرات دارای معنا و مفهوم متفاوتی شده اند، این مساله در مورد مفاهیم فقهی و اخلاقی نیز جاری است بدین معنا که مفاهیم اخلاقی و فقهی در عصر دیجیتال چه معنایی دارند و در واقع چه کارکردی را میتوان برای آنها تعریف کرد تا بدین طریق به شناخت درستی از این مفاهیم در عصر دیجیتال برسیم.

صوت نشست مجازی انقلاب پارادایمی با موضوع «عصر دیجیتال؛ ماهیت و ویژگی ها» با حضور حسین رمضانی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.