صوت نشست مجازی ساختار حکمرانی و پدیده مهاجرت

صوت نشست مجازی ساختار حکمرانی و پدیده مهاجرت

پدیده مهاجرت قرن های متمادی وجود داشته است و در دهه ‏های اخیر با رشد فناوری‏ های جدید و توسعه جوامع؛ بروز جنگ ها و درگیری‏ ها، حوادث طبیعی و تغییرات جوی بیشتر شده است و برخی عصر جدید را عصر مهاجرت بنامند. امروزه مهاجرت به عنوان یک مساله کلان سیاستی و حکمرانی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‏المللی برای کشورهای مختلف مطرح است. این مساله برای ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است. چرا که از طرفی با حضور پرتعداد مهاجران و پناهندگان از کشورهای همسایه مواجهه بوده و از طرف دیگر با مهاجرت های دانشجویی، شغلی و اجباری از کشور به دلایل اقتصادی، فرهنگی، زیست‏ محیطی و سیاسی روبه رو بوده است. به همین دلایل مهاجرت در ایران به یک مساله سیاسی اولویت‏ دار تبدیل شده است.

صوت نشست مجازی در هوای مهاجرت با موضوع «ساختار حکمرانی و پدیده مهاجرت» با حضور علیرضا بلیغ را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.