مطالبه گری نمایشی

مطالبه گری نمایشی

مطالبه گری در نقطه میانه بلوغ خود دچار بیماری شده است و آن کار رسانه ای بدون اجرای عملیاتی است. اما کار نمایشی مقتل مطالبه گری است.

فیلم کامل این نشست را در سایت و شبکه های کانون اندیشه جوان ببینید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.