نقش طبقات اجتماعی در اعتراضات

نقش طبقات اجتماعی در اعتراضات

بخش مهمی از پرسش‌هایی که امروز اذهان را مخدوش کرده بدین صورت است:
🔹اتفاقات اخیر در ایران اعتراضات بود یا شورش و اغتشاش؟
🔸مقصر وضعیت اخیر کیست؟ براستی مسئولان کشور چه میزان در این اتفاقات مقصرند؟
🔹آیا سبک زندگی طبقه ناراضی از جامعه، در ایران به رسمیت شناخته شده است؟
🔸جامعه ایرانی با هویت پربارش چطور به این چالش پاسخ می دهد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.