نقش طبقات اجتماعی در اعتراضات

نقش طبقات اجتماعی در اعتراضات

بخش مهمی از پرسش‌هایی که امروز اذهان را مخدوش کرده بدین صورت است:
?اتفاقات اخیر در ایران اعتراضات بود یا شورش و اغتشاش؟
?مقصر وضعیت اخیر کیست؟ براستی مسئولان کشور چه میزان در این اتفاقات مقصرند؟
?آیا سبک زندگی طبقه ناراضی از جامعه، در ایران به رسمیت شناخته شده است؟
?جامعه ایرانی با هویت پربارش چطور به این چالش پاسخ می دهد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.