پادکست حکومت مندی و فوکو

پادکست حکومت مندی و فوکو

چرا دولت و در افقی دیگر، نظام سیاسی یا حکومت، مسئولیت هدایت و اداره رفتار افراد را برعهده می گیرد؟ چگونه این «اراده به اداره کردن» را به انجام می رساند؟ میشل فوکو درباره حکومت مندی چه می گوید؟

پادکست «حکومت مندی و فوکو» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.