پادکست پاسبان هویت

پادکست پاسبان هویت

زبان، وسیله تبادل افکار و مهمترین نماد فرهنگی و هویتی می باشد که معیار ارزش ها و باورهاست. در این میان، زبان فارسی به عنوان میراث مشترک ایرانیان و عامل همبستگی ملی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
پادکست پاسبان هویت را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.