پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)

پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)

فیلم کامل هشتاد و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد اسکندری (دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی) و محمد جلیلی (عدالت پژوه) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.