کتابخوان با موضوع نقش کنگره حج در تقریب مذاهب

نشست کتابخوان با موضوع نقش کنگره عظیم حج در تقریب مذاهب اسلامی

نشست کتابخوان با موضوع نقش کنگره عظیم حج در تقریب مذاهب اسلامی

معرفی کتاب “حج و امت اسلامی”

نوشته محسن محمدی توسط استاد علی آبادی

ارائه کتاب “تجلی وحدت”

نوشته محمدصادق نجمی توسط ساجده سالاری

ارائه کتاب “اهمیت حفظ وحدت در کنگره اسلامی حج”

توسط امیدرضا کوه مال جهرمی

ارائه کتاب ” حج و حقوق بین الملل” توسط محمدهادی نکویی زاده

نوشته سیدمحمدعلی هاشمی

ارائه کتاب “راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در جمهوری اسلامی”

توسط فاطمه فرزان

یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰:۰۰

مکان: سالن کتابخانه دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی واحد بندرعباس

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.