همدرس

آموزشگاه کانون

شابک

فروشگاه کتاب

کالک

تشکل های دانشجویی

نشا

نشست های کانون

۰
کتاب
۰
همایش
۰
نشست
۰
حلقات
تسامح و تساهل لازمه اصول گرایی
تسامح و تساهل لازمه اصول گرایی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فتحی بیان کرد: مبنای تساهل و تسامح در اصل رسیدن به حقیقت است، اندیشه مارکسیستی و لیبرالیستی از جهت رسیدن یا نرسیدن به حقیقت مانند هم هستند و هر دو می‌گویند ما به حقیقت نمی‌توانیم برسیم. در اندیشه لیبرالیستی همین شکاکیت و عدم رسیدن به حقیقت مبنای تساهل و تسامح قرار می‌گیرد.

بنر شماره ۱ همدرس
بنر شماره ۱ همدرس
۲۶ دی ۱۴۰۰

محتوا بنر شماره ۱ همدرس

پادکست خشونت یا مدارا
پادکست خشونت یا مدارا
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آیا پیش از دوره مدرن، تساهل و مدارا در میان متفکران اسلامی مطرح بوده است؟

پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)
پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

فیلم کامل هشتاد و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این