همدرس

آموزشگاه کانون

شابک

فروشگاه کتاب

کالک

تشکل های دانشجویی

نشا

نشست های کانون

۰
کتاب
۰
همایش
۰
نشست
۰
حلقات
تجربه فرهنگی امام موسی صدر در لبنان
تجربه فرهنگی امام موسی صدر در لبنان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

تجربه ۲۰ ساله حضور موسی صدر در لبنان تجربه ای بسیار مهم است این تجربه

در آمدی بر علم حدیث
در آمدی بر علم حدیث
۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسته آموزشی«درآمدی بر علوم و معارف اسلامی» بستری برای دانشجویان و علاقه ­مندان این حوزه

در مسیر آرمانی
در مسیر آرمانی
۲ خرداد ۱۴۰۲

هر کدام از کشورهای اسلامی با توجه به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود، چه

تشکل در حرکت!
تشکل در حرکت!
۳ خرداد ۱۴۰۲

پیوند خوردن با مسائل جامعه برای تشکل ها یک امر حیاتی است چرا که آنها