همدرس

آموزشگاه کانون

شابک

فروشگاه کتاب

کالک

تشکل های دانشجویی

نشا

نشست های کانون

۰
کتاب
۰
همایش
۰
نشست
۰
حلقات
متاورس و علوم انسانی
متاورس و علوم انسانی
۴ بهمن ۱۴۰۱

رمضانی بیان کرد: عصر دیجیتال این آسیب را دارد که جامعه را از ابعاد دانشی و حکمی حیات تعقلی انسان محروم می کند.

در آمدی بر علم حدیث
در آمدی بر علم حدیث
۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسته آموزشی«درآمدی بر علوم و معارف اسلامی» بستری برای دانشجویان و علاقه ­مندان این حوزه

عصر تکنوپولی
عصر تکنوپولی
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که روزی را بدون استفاده از ابزارهای

تفاوت های کارآمدی در جمهوری اسلامی
تفاوت های کارآمدی در جمهوری اسلامی
۱۰ بهمن ۱۴۰۱

کارآمدی چگونه سنجش می شود؟ آیا این امر در کشورهای مختلف، متفاوت است؟ تفاوت های