همدرس

آموزشگاه کانون

شابک

فروشگاه کتاب

کالک

تشکل های دانشجویی

نشا

نشست های کانون

۰
کتاب
۰
همایش
۰
نشست
۰
حلقات
ادبیات داستانی بعد از انقلاب پیشرفت کرده است
ادبیات داستانی بعد از انقلاب پیشرفت کرده است
۸ شهریور ۱۴۰۱

حنیف بیان کرد: کارهای بزرگی که در پایه‌گذاری شیوه‌های داستان‌نویسی مانند رئالیسم جادویی در سال‌های قبل از انقلاب صورت گرفته بود در سال‌های بعد از انقلاب قدرت نمایی کرده و مسیر رو به رشدی را طی کرده است.

بنر شماره ۱ همدرس
بنر شماره ۱ همدرس
۲۶ دی ۱۴۰۰

محتوا بنر شماره ۱ همدرس

پادکست در برابر دکارت
پادکست در برابر دکارت
۳۰ شهریور ۱۴۰۱

پس از سیطره ی فلسفه ی دکارت بر غرب سده ی هفده، کدام جریان به

نمود اجتماعی جنبش دانشجویی
نمود اجتماعی جنبش دانشجویی
۳۰ شهریور ۱۴۰۱

حرکت استمراری جنبش دانشجویی نیازمند نمود اجتماعی است، به همین جهت تشکل ها به صورت