همدرس

آموزشگاه کانون

شابک

فروشگاه کتاب

کالک

تشکل های دانشجویی

نشا

نشست های کانون

۰
کتاب
۰
همایش
۰
نشست
۰
حلقات
متاورس و علوم انسانی
متاورس و علوم انسانی
۴ بهمن ۱۴۰۱

رمضانی بیان کرد: عصر دیجیتال این آسیب را دارد که جامعه را از ابعاد دانشی و حکمی حیات تعقلی انسان محروم می کند.

در آمدی بر علم حدیث
در آمدی بر علم حدیث
۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسته آموزشی«درآمدی بر علوم و معارف اسلامی» بستری برای دانشجویان و علاقه ­مندان این حوزه

الگوی کارآمد
الگوی کارآمد
۴ بهمن ۱۴۰۱

کارآمدی از عناصر مهم مرتبط با مشروعیت و مقبولیت قلمداد شده و همواره مسئله نظام

فقه کارآمد
فقه کارآمد
۵ بهمن ۱۴۰۱

شهید صدر در اولین جلسه درس خود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفتند که "امروز