همدرس

آموزشگاه کانون

شابک

فروشگاه کتاب

کالک

تشکل های دانشجویی

نشا

نشست های کانون

۰
کتاب
۰
همایش
۰
نشست
۰
حلقات
علم نافع و نگاه توحیدی
علم نافع و نگاه توحیدی
۲۲ مرداد ۱۴۰۱

یقینی بیان کرد: علمی که در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود باید ناظر بر آن نگاه توحیدی و الهی باشد. اگر نگاه توحیدی متعالی در علوم مد نظر گرفته شود نگاه‌ها متفاوت می‌شود و بر اساس آن نگاه احکام جدید به دست می‌آید.

بنر شماره ۱ همدرس
بنر شماره ۱ همدرس
۲۶ دی ۱۴۰۰

محتوا بنر شماره ۱ همدرس

فقیه یا سلطان؟
فقیه یا سلطان؟
۲۵ مرداد ۱۴۰۱

مقدمات شکل‏ گیرى اندیشه حکومت شیعی در دوران صفوی چه بود؟ آراى سیاسى فقهاى صفویه

کالک؛یک تجربه غنی دانشجویی
کالک؛یک تجربه غنی دانشجویی
۱۹ مرداد ۱۴۰۱

بیش از ۱۸۰ فعال دانشجویی از حدود ۱۵۰ تشکل دانشجویی دانشگاه های مطرح کشور در