همدرس

آموزشگاه کانون

شابک

فروشگاه کتاب

کالک

تشکل های دانشجویی

نشا

نشست های کانون

۰
کتاب
۰
همایش
۰
نشست
۰
حلقات
شرق شناسی ابزار غرب جهت استیلای بر شرق
شرق شناسی ابزار غرب جهت استیلای بر شرق
۶ تیر ۱۴۰۱

سلیمانی ساسانی بیان کرد: شرق شناسی در حقیقت علمی است که سعی می‌کند زبان، میراث و تمدن جوامع مشرق زمین را مطالعه کند و در نهایت شیوه‌ای برای تسلط بر شرق در اختیار غربی‌ها بگذارد.

بنر شماره ۱ همدرس
بنر شماره ۱ همدرس
۲۶ دی ۱۴۰۰

محتوا بنر شماره ۱ همدرس

پادکست شهر علیه آرمان شهر
پادکست شهر علیه آرمان شهر
۷ تیر ۱۴۰۱

شهر با سرعت عجیبی به سمت توسعه و مدرنیزاسیون پیش می رود اما این مدرن

صوت نشست مطالبه گری میدانی آری یا خیر؟!
صوت نشست مطالبه گری میدانی آری یا خیر؟!
۸ تیر ۱۴۰۱

مطالبه گری دانشجویی برای رفع مشکلات مردم، بدون همراهی با فضای مردمی، تحقق نمی یابد.