درس ۲ از۶
در حال پیشرفت

جلسه دوم

این جلسه، مناظره ای درباره نسبت علم و تمدن با حضور حجت الاسلام دکتر داوود فیرحی و حجت الاسلام دكتر حميد پارسانيا است. در این مناظره به این موارد اشاره شده است: فرق بین معرفت و علم، نسبت علم با فرهنگ و تمدن، عدم ارتباط نظام معرفتی با معرفت اسطوره ای، ارتباط دانش‌های انسانی و موقعيت دانش سياسی در تمدن اسلامی، تقسیم بندی تمدن اسلامی (شامل عصر پيدايش و تكوين، عصر طلايی مسلمانان، عصر تدوين آثار علمی و عصر زوال)، سه ضلع ادبیات اسلامی نص، عقل،طبیعت و فهم انسان از این سه ضلع و….


برای دانلود فایل جلسه دوم کلیک کنید.