درس ۳ از۶
در حال پیشرفت

جلسه سوم

در این نشست دکتر داوری اردكانی به موضوع «مواجهه مسلمين با دانش يونانی» پرداختند. ایشان با طرح این موضع که هميشه به اين مساله فكر می كند و این مساله برایشان بوده است كه ابن‌سينا و فارابی چگونه فيلسوف شدند، و چه پرسشی آنها داشتند كه دنبال فلسفه رفتند. مباحثی را پیرامون تاریخچه این مواجهه بیان می دارند و به نحوه ارتباط ایرانیان با یونانیان در فراگیری فلسفه می پردازند.

در بخشی از این جلسه دکتر داوری، نسل امروز ايران را مساله‌دارتر از نسل قبل دانسته که در زمان مسائل به سر مي‌برد و اين از يك جهت، يكی از خوشوقتی های نسل جديد ايران است. در همین زمینه ایشان به کتاب «ما و تاريخ فلسفه اسلامی» اشاره می کند که در پی روشن كردن نسبت ما با تاريخ فلسفه اسلامی است كه اساسا ما چه سر و كاری با فلسفه اسلامی داريم و اين فلسفه چرا به وجود آمده است.


برای دانلود فایل جلسه سوم کلیک کنید.