استاد محمد بلوریان

محمد بلوریان، دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی
حوزه تمحض:‌ فلسفه علم، آموز…

استاد سید امین باطنی

متولد ۱۳۶۸، طلبه حوزه علمیه تهران و فارغ‌التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانش…

استاد مرتضی روحانی

عضو گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام…

استاد احمد شاکری

استادیار گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و ان…