از نگاه نبوی

چگونه به تصویری صحیح و دقیق از شخصیت پیامبر اسلام (ص) برسیم؟

راه منطقی برای آنکه ما به تصویر صحیحی از پیامبر اکرم (ص) برسیم آن است که واردات تاریخی خود را به قرآن کریم عرضه کنیم.

 

 

کلیپ از نگاه نبوی، کاری از کانون اندیشه جوان

 

دیدگاه شما

پاسخ