اقتصاد اسلامی از منظر امام موسی صدر

اقتصاد اسلامی و دیدگاه‌های امام موسی صدر، موضوعی است که عادل پیغامی به آن می‌پردازد.

نشست اول از سلسله نشست‌های اقتصاد اسلامی که توسط کانون اندیشه جوان برگزار شده است با موضوع (درس گفتگوی رهیافت‌های اقتصادی اسلام از اندیشه‌های امام موسی صدر و مقایسه‌ای با آثار اقتصادی شهید صدر) در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ در سالن همایش کانون اندیشه جوان تشکیل شد.

 

 

در این ویدئو، دکتر عادل پیغامی به شرح اندیشه‌های امام موسی صدر در باب اقتصاد اسلامی می‌پردازد.

 

 

 

دیدگاه شما

پاسخ