نگاه حسین دهباشی به ۲۸ مرداد

حسین دهباشی در نشست کانون، حرف‌های تازه‌ای را درباره کودتای 28 مرداد مطرح کرد.
عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد چیست؟
گفتگو و پاسخ حسین دهباشی در نشست عملیات آژاکس درباره کودتای ۲۸ مرداد‌
دیدگاه شما

پاسخ