سلسله نشست‌های عملیات آژاکس

سلسله نشست‌های عملیات آژاکس، درباره وجوه مختلف کودتای 28 مرداد

کانون اندیشه جوان برگزار می‌کند !

سلسله‌نشست‌های «عملیات آژاکس»

بررسی ابعاد گوناگون کودتای ۲۸ مرداد
۴ الی ۱۳ شهریور
ساعت ۱۶ – ۱۸
حضور برای عموم آزاد است.

دیدگاه شما

پاسخ