فراخوان مقاله همایش دکتر علی شریعتی

فراخوان مقاله همایش دکتر علی شریعتی آغاز شد.

فراخوان مقاله‌ی همایش «آنان که می‌اندیشند»

بازخوانی و بررسی آراء و اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

مهلت ارسال مقالات: تا اول دی‌ماه ۹۶

دیدگاه شما

پاسخ