نشست نقد و بررسی رمان «مرد پشت روزنامه»

منتقدان، رمان «مرد پشت روزنامه» را بررسی می‌کنند.

جلسه نقد و بررسی رمان “مرد پشت روزنامه”؛

نوشته محبوبه زارع

این کتاب، داستان یک پسر بوداییِ میانماری است …

زمان: دوشنبه ۱۷ مهر؛ ساعت ۱۰

دیدگاه شما

پاسخ