نوبت به ازدواج ساندویچی هم می‌رسد!

دکتر فیاض می‌گوید در ادامه تحولات جنسی، نوبت به ازدواج ساندویچی هم می‌رسد!

بعد از ازدواج سفید، نوبت ازدواج ساندویچی است.

 

 

 

گزیده صحبت‌های دکتر ابراهیم فیاض در نشست ازدواج سفید، در دانشگاه تهران.

کاری از کانون اندیشه جوان

دیدگاه شما

پاسخ