کارگاه “صفر تا صد یک مقاله”

فرید مدرسی اصول مقاله‌نویسی را آموزش می‌دهد.

کانون اندیشه جوان برگزار می‌کند:

کارگاه مقاله‌نویسی ژورنالیستی-پژوهشی “صفر تا صد یک مقاله”

مدرّس: فرید مدرّسی
مهلت ثبت‌نام: تا ۵ شهریورماه ۹۶

دیدگاه شما

پاسخ