همایش درباره علم دینی

همایش درباره علم دینی شامل نقد و بررسی موضوعات:«جامعه‌شناسی مواجهه با علم در ايران»،«نسبت علم و تمدن»،«مواجهه مسلمين با دانش يونانی»،«علوم اجتماعی دينی»، «مناسبات الهيات و علوم انسانی» و «عقل و ايمان» با ارائه اساتید آیت الله علی اکبر رشاد، آیت الله سید مهدی میرباقری، دكتر يوسف اباذری، دكتر بیژن عبدالکریمی، حجت الاسلام دکتر داوود فیرحی، حجت الاسلام دكتر حميد پارسانيا، سعيد زيباكلام و دكتر رضا داوری اردكانی است.

کانون اندیشه جوان · ۲۹ آذر ۱۴۰۱

درباره نسبت علم و دین و علم و تمدن سخنان بسیاری ایراد شده است. اینکه این دو مفهوم چه ارتباطی با یکدیگر دارند، آیا به واقع قابل جمع اند، آیا علم با دین قابل جمع است یا این معرفت است که می توان بین آن و دین نسبت برقرار کرد؟ چه قرائت هایی درباره علم دینی وجود دارد؟ چه نظریات و نحله هایی در این حوزه قابل بررسی اند و تاریخچه این بحث به کجا می رسد؟

همایش درباره علم دینی با حضور اساتید بزرگ حوزه و دانشگاه خرداد ۹۱ برگزار شده است و از مجموعه های با ارزش گنیجه آرشیو کانون اندیشه جوان است.

پاسخ سوال های مذکور و بررسی ابعاد دقیق تر و ژرف تر حوزه علم و دین در این بسته با بیان اساتید آیت الله علی اکبر رشاد، آیت الله سید مهدی میرباقری، دكتر يوسف اباذری، دكتر بیژن عبدالکریمی، حجت الاسلام دکتر داوود فیرحی، حجت الاسلام دكتر حميد پارسانيا، سعيد زيباكلام و دكتر رضا داوری اردكانی ارائه شده که موضوعات این نشست ها  بدین ترتیب است:

نشست اول: با ارائه دکتر يوسف اباذری با موضوع «جامعه‌شناسی مواجهه با علم در ايران»

نشست دوم: مناظره اساتید حجت الاسلام دکتر داود فیرحی و حجت الاسلام دكتر حميد پارسانيا با موضوع «نسبت علم و تمدن»

نشست سوم:  با ارائه دكتر رضا داوری اردكانی با موضوع «مواجهه مسلمين با دانش يونانی»

نشست چهارم: با ارائه دكتر سعيد زيباكلام با موضوع «علوم اجتماعی دينی»

نشست پنجم: با ارائه دكتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «مناسبات الهيات و علوم انسانی»

نشست ششم: مناظره آیت الله سيد مهدی ميرباقری و آیت الله علی اكبر رشاد با موضوع «عقل و ايمان»

درباره مربی

کانون اندیشه جوان

۵ دوره های کانون

+۳۳۴ ثبت نام شده
ثبت نام آزاد است

دوره شامل

  • ۶ درس

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.