قلم

روز قهرمان

روز قهرمان

بازخوانی/ سلیمانی یک مکتب است

حاج قاسم، مالک اشتر یا حمزه سید الشهدا؟

حاج قاسم، مالک اشتر یا حمزه سید الشهدا؟

الان چند روز از شهادت حاج قاسم گذشته است و موج خروش و حرکت و بیداری انقلابی که بعد از شهادت این سردار نه تنها در ایران بلکه در عراق و جهان اسلام رخ داده

انتشار کتاب مواضع بهشتی

همزمان با چهلمین سالگرد شهادت شهید بهشتی و یاران با وفایش کتاب همایش و مجموعه مقالات حول مسائل و محورهای اندیشه ای شهید بهشتی برگرفته از ۱۰ گفتار اساتید و صاحب نظران در کانون اندیشه جوان رونمایی شد.