آرمان نواب

آرمان نواب

او یک تفاوت آشکار با سایر کنشگران و متفکران عرصه سیاست داشت؛ عملگرا بود. نواب در پس این عملگرایی، اندیشه و آرمان هایی داشت که کمتر شناخته شده است؛ آرمان هایی برای تبدیل ایران به «بهشت جهان».

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.