آزادی از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های « عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با موضوع : «آزادی از نگاه شهید مطهری» با حضور جناب آقای دکتر میثم صداقت‌ زاده
آزادی از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های « عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با موضوع : «آزادی از نگاه شهید مطهری»
با حضور جناب آقای دکتر میثم صداقت‌ زاده

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.