آسیب های نهاد سازی بسیج دانشجویی

آسیب های نهاد سازی بسیج دانشجویی

یکی از آسیب هایی که این روز ها در ساختار بسیج دانشجویی وجود دارد نهاد های مختلفی ست که ذیل بسیج دانشجویی شکل می گیرد، در حالی که وظیفه اصلی بسیج دانشجویی مهیا سازی دانشجویان برای فردایی مهم تر است.

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت پنجاه و پنج برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.