آموزش مجازی در ایام کرونا

فیلم کامل شانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی
آموزش مجازی در ایام کرونا

فیلم کامل شانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع آموزش مجازی در ایام کرونا
این نشست با حضور حامد ضمیری«دبیر مرکز مطالعات بسیج دانشگاه فرهنگیان» و مهدی هادی «عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران» برگزار شده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.