آیینه عبرت

آیینه عبرت

یکی از نیازهای انسان و جوامع بشری تاریخ است! نگاه عبرت آموز به حوادث و وقایع تاریخی، از افتادن به ورطه اشتباهات و خطاها و تکرار آنها جلوگیری می کند. در این رابطه عبرت پژوهی تاریخی شاخه ای علمی ست که تجربه زیسته انسان و عاقبت جوامع انسانی را در خود داراست که ما را به فهم تأثیر گذشته در حال و آینده می رساند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.