اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

فیلم کامل گفتگوی زنده « اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی» با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی
اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

فیلم کامل گفتگوی زنده « اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی» با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.