اخلاقِ سیاست حرفه ای

اخلاقِ سیاست حرفه ای

سیاست حرفه ای چیست و چه نسبتی با اخلاق دارد؟
آیا نیکی و پوپولیسم دارای رابطه اند؟
آقای رئیسی چگونه سیاست حرفه ای را نمایندگی می کرد؟

سجاد صفار هرندی به این سوالات پاسخ می دهد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.