ارابه آزادی

ارابه آزادی

آزادی در تمدن غربی تحت سایه شک ویرانگر ناگوار، پدیدار شد؛ حال این آزادی با ژست صلح آمیز ماشین ویرانگری است که ساحت های مختلف را در زندگی بشر متزلزل و نابود ساخته است. با این وجود این چنین کارنامه ای، همیشه انگشت اتهام لیبرالیسم غربی به سمت اندیشه ها و مذاهب دیگر است اما به واقع در جهان که آزاد است و آزادی‌ گراست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.