ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت

ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت

فیلم کامل هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد جواد گودرزی (کارشناس طرح ولایت ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ) و سجاد لکزائی فرد (جانشین معاونت رشد و کادرسازی ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.