از خودباختگی تا خودباوری

از خودباختگی تا خودباوری

در یک دوره ی طولانی و از قاجار تا پهلوی، ژنِ خودباختگی و وابستگی به دیگران در ما تزریق شد و روحیه ی خودباختگی توسط منورالفکران غرب زده با نقد خلقیات ایرانیان صورت گرفت. علی رغم این موج در ایران، امروز نشانه های خودباوری و استقلال در مسیر پیشرفت کشور، نمایان است و از سوی دیگر، ایران مورد هجمه خودباخته ها قرار گرفته است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.