استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

فیلم کامل هفتاد و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور سر کار خانم تینا حاج محمدی (دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان) و سرکار خانم فهیمه شریفیان (مسئول سابق واحد خواهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.