اسلام در دام ایدئولوژی

اسلام در دام ایدئولوژی

دین در اندیشه‌ی دکتر شریعتی چه جایگاهی داشت؟ آیا می توان به اسلام شناسی وی تکیه کرد؟ نگرش جامعه‌شناسانه‌ی شریعتی چه جهتی به اسلام‌شناسی او بخشید؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.