اشک سیاسی

اشک سیاسی

در مشایعت پیکر یک شهید تفاوت هایی است با حضور در تشییع یک متوفی، از جمله اینکه این حضور یک انتخاب سیاسی است. اما چه معانی و اهدافی در پس این انتخاب و کنش وجود دارد؟

حمیدرضا میررکنی، میزبان نشست «مردم بر چه گریستند؟» در اینباره می گوید‌.

در ویدئوهای روزهای آینده، گفتارهایی از مهمانان این نشست منتشر خواهد شد‌.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.