اعتراض و اقناع مردم

دکتر رجبی دوانی از اقناع مردم معترض در حکومت علوی می گوید.
محمد حسین رجبی دوانی

حتی کسانی که به ناحق اعتراض می کردند تا زمانی که امنیت جامعه را بر هم نمی زدند، ‌امیرالمومنین تحمل می کردند.

دکتر رجبی دوانی از اقناع مردم معترض در حکومت علوی می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.