افسانه استبدادپذیری

افسانه استبدادپذیری

وقتی صحبت از ایران و ایرانی می‌شود، عده ای هستند که استبدادزدگی را تکرار می کنند؛ آنها می گویند استبداد، انتخاب جامعه ایرانی است که قرن ها شاهد حاکمیت نظام های استبدادی و خودکامه در ایران بوده ایم!
اما آیا واقعاً آن‌گونه که می گویند، خاک ایران استبدادخیز است و تاریخ ایران با استبداد گره خورده؟
آیا ایرانیان افرادی استبدادمدار، اقتدارگرا، خودمدار و در یک کلام، استبدادزده‌ اند؟ «استبداد ایرانی» یک «افسانه» است یا یک حقیقت انکارنشدنی؟!

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.