افسران تحول

افسران تحول

تحول نیازمند جوان گرایی است که یکی از مصادیق مهم آن توجه به تشکل های دانشجویی است اما برای اینکه این قشر مبدا و تاثیرگذار در امر تحول باشند، باید به چه نکاتی توجه کنند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهل و سومین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.