اقتصاد بدون دانشگاه!

بسیاری از راه حل ها برای مشکلات اقتصادی به بن بست می رسد چرا که پشتوانه علمی ندارد، در واقع حل مشکلات اقتصادی بدون دانشگاه غیر ممکن است، این موضوع آموزش کاربردی در مراکز آموزشی را می طلبد اما آیا واقعا دانشگاه برای تربیت نیروی ماهر اقتصادی و تببین راه حل های اقتصادی برنامه داشته و کارآمد است؟
اقتصاد بدون دانشگاه!

بسیاری از راه حل ها برای مشکلات اقتصادی به بن بست می رسد چرا که پشتوانه علمی ندارد، در واقع حل مشکلات اقتصادی بدون دانشگاه غیر ممکن است، این موضوع آموزش کاربردی در مراکز آموزشی را می طلبد اما آیا واقعا دانشگاه برای تربیت نیروی ماهر اقتصادی و تببین راه حل های اقتصادی برنامه داشته و کارآمد است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.