الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

فیلم کامل سومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی
الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

فیلم کامل سومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.